κυβεία

κυβεία
Ιδιάζουσα μορφή κερδοσκοπίας. Εφαρμόζεται γενικά από χρηματιστές, τραπεζίτες κ.ά. και συνίσταται είτε στη διατάραξη της αγοράς αξιών και εμπορευμάτων μέσω της διάδοσης ψευδών, εξογκωμένων ή παραποιημένων ειδήσεων είτε μέσω άλλων, εξίσου απαράδεκτων μέσων. Η μέθοδος αυτή προκαλεί την εκ περιτροπής άνοδο ή πτώση της τιμής των εμπορευμάτων ή των αξιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο ή στην ελεύθερη αγορά (μετοχές, ομόλογα κ.ά.). Σήμερα, η κ. δεν συνηθίζεται στην αγορά εμπορευμάτων, ενώ αντίθετα εμφανίζεται αρκετά συχνά στις αξίες που κινούνται στο χρηματιστήριο. Ο απατηλός χαρακτήρας της κ. και ο μεγάλος οικονομικός κίνδυνος που μπορεί αυτή να προκαλέσει τόσο στο σύνολο όσο και ατομικά ανάγκασαν τους νομοθέτες πολλών χωρών να τη χαρακτηρίσουν εγκληματική. Η κ. διώκεται ποινικά.
* * *
η (AM κυβεία) [κυβεύω]
το παίξιμο τών κύβων, τών ζαριών («πεττείας τε καὶ κυβείας», Πλάτ.)
νεοελλ.
κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο με αθέμιτα μέσα
αρχ.
δολιότητα («ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μέθοδον τῆς πλάνης», ΚΔ).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • κυβεία — κυβείᾱ , κυβεία dice playing fem nom/voc/acc dual κυβείᾱ , κυβεία dice playing fem nom/voc sg (attic doric aeolic) κυβείᾱ , κυβείας masc nom/voc/acc dual κυβείᾱ , κυβείας masc voc sg (attic) κυβείᾱ , κυβείας masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυβείᾳ — κυβείᾱͅ , κυβεία dice playing fem dat sg (attic doric aeolic) κυβείᾱͅ , κυβείας masc dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυβεῖα — κυβείας masc voc sg κυβείας masc nom sg (epic) κυβεῖον gaming house neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυβείας — κυβείᾱς , κυβεία dice playing fem acc pl κυβείᾱς , κυβεία dice playing fem gen sg (attic doric aeolic) κυβείᾱς , κυβείας masc acc pl κυβείᾱς , κυβείας masc nom sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυβείαι — κυβείᾱͅ , κυβεία dice playing fem dat sg (attic doric aeolic) κυβείᾱͅ , κυβείας masc dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυβείαν — κυβείᾱν , κυβεία dice playing fem acc sg (attic doric aeolic) κυβείᾱν , κυβείας masc acc sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυβείαις — κυβεία dice playing fem dat pl κυβείας masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Игры — I. Общественные А) у греков (см. Агоны). В) У римлян (Ludi). Подобно греческим огонам, И. у римлян находились в тесном отношении к культу; несмотря на общий упадок религиозности в эпоху расцвета римского государства, их число все увеличивалось, а …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • PALAMEDIS — in Epigramm. veteri de Tabula, Hoc opus inventor nimium Palamedis amavit, Et parili excellens Mucius ingeniô: pro Palamedes, Graece Παλαμήδης. Sic Artabassis, pro Artabasses, apud Vobisc. in Probo, c. 4. Graece Α᾿ρταβάςςης: Lyristis, apud… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ИГРЫ —    • Ludi.     I. Общественные.          a) У греков (α̉γώνες), см. Olympia, Олимпия; Pythia, Пифия; Nemea, Немея; Isthmia, Истмии.          b) У римлян (ludi). Публичные сценические и праздничные И., по своей главной цели благодарственные… …   Реальный словарь классических древностей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”